Řád táboření ke stažení ZDE

ŘÁD TÁBOŘENÍ rybníka POPELOV pro rok 2020

 

provozovatel :  Rybářství Kardašova Řečice  s.r.o.

          Čéčova 662/20, 370 04 České Budějovice

          IČO: 60827394   DIČ: CZ 60827394

 

VYMEZENÍ POJMŮ:

 • tábořištěm Popelov se pro účely tohoto řádu rozumí pozemky v k.ú. Kardašova Řečice p.č. 3843/3, 3842, 4207/2, 3834/3, 3843/4, 3834/7, 3834/6, 3834/5, 3834/1, 3839, 3840, 3841, 3761/1 a 3763, které patří do CHKO Třeboňsko

 • táboření = pobyt osob na těchto pozemcích spojených s lovem ryb na rybníce Popelov

 • oprávněnými osobami k pobytu jsou zaměstnanci Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., osoby pověřené společností Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. a dále držitelé platných povolenek k lovu (hospodářské těžbě) ryb na udici a jejich doprovod

 • stanoviště = vymezený úsek tábořiště se stanoveným maximálně možným počtem rybolovných míst

OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA TÁBOŘIŠTI MOHOU MIMO JINÉ:

 • užívat pozemky tábořiště za účelem táboření

 • rozdělávat ohně pouze na vyhrazených ohništích

 • mohou vjíždět a parkovat motorovými vozidly, karavany a jinými dopravními prostředky na jednotlivých stanovištích tábořiště

 • stanovat a bivakovat

 

POVINNOSTI OPRÁVNĚNÝCH OSOB:

 • udržovat pořádek a čistotu

 • pohyb vozidel je omezen na dobu 8:00 - 20:00

 • dodržovat zákaz zřizovaných ohnišť - využívat pouze ohniště vybudovaná Rybářstvím Kardašova Řečice s.r.o.

 • dodržovat veškerá ustanovení Rybářského řádu a Řádu o táboření včetně jejich příloh a dodatků

SPECIFIKACE STANOVIŠŤ

 • stanoviště jsou označena čísly

 • lovná místa jsou označena písmeny

 • umístění stanovišť, rozmístění ohnišť a umístění toalet je specifikováno v příloze č. 1 tohoto řádu (mapa tábořiště Popelov) 

 

 

 

        příloha č.1:

Snímek obrazovky 2020-01-22 v 22.40.47.